Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Doet Ubuntu niet die update-functie uitschakelen? Mijn mint geeft de update-functie niet weer omdat mint zelf die wel update.

De eigen build geeft die eigenlijk ook niet weer.

Op 03-05-12 21:31, Cor Nouws schreef:
Dag René,

Rene Schouten wrote (03-05-12 19:34)

We hebben de nieuwe versie van Libre Office gedownload en geinstalleerd,
binnen Libre Office bestaat de optie: Controleren op Updates.
Er wordt netjes aangegeven dat deze optie nog niet beschikbaar is.

Als ik Win7 in Virtualbox start, en daarbinnen 3.5.1, en via Extra > Opties > Algemeen > Online updates kies voor 'nu controleren' wordt keurig gemeldt dat 3.5.3 beschikbaar is.

Op mijn Ubuntu kan ik het niet direct controleren, omdat ik de naam van de versie zelf steeds aanpas (om duidelijk in de titelbalk te kunnen zien welke versie draait - wel handig met veel verschillende versies ;-) ) en dat door mij aangepaste nummer wordt door de servers niet herkend :-p

vr groeten,--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.