Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb een wiki-pagina aangemaakt hiervoor: https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_12-06-09

Op 19-04-12 23:26, Cor Nouws schreef:
Beste mensen,

Na de recente bijeenkomst (31 maart) is de volgende al weer aanstaande: 9 juni. We zullen (net als al in het verleden eens) weer te gast zijn bij de NLLGG.
   http://www.nllgg.nl/bijeenkomsten


Een mooie gelegenheid om niet alleen met LibreOffice bezig te zijn, maar voor mensen die er nog wat onbekend mee zijn, ook eens aan Linux te snuffelen.

Hmm.. zijn er extra idee├źn / wensen voor deze dag?

vr. groeten,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.