Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Rob,

LOADays: Za 31 mrt & Zo 1 April te Antwerpen (http://www.loadays.org/)
NLUUG-conferentie: Woensdag 11 April te Nieuwegein (https://www.nluug.nl/)
Open-Overheid: Donderdag 31 Mei te Utrecht
(http://www.ecp-epn.nl/open-overheid-congres)

Verder is het misschien een idee om op een bijeenkomst van NLLGG te
staan. Dan kunnen we daar uitleggen wat het verschil tussen LO en OO.o is.

Wat denken jullie ervan?

Helaas kan ik op de 1e 2 gelegenheden er niet bij zijn. Op de laatste mogelijk 
wel, dus als je daarvoor een vrijwilliger nodig hebt en mijn agenda laat het 
dan nog steeds toe, dan wil ik de handjes wel uit de mouwen steken.

Maar ik vroeg me ook nog iets af. Waarom kiezen we precies die gelegenheden 
waar de kans meer dan groot is dat men de boodschap die we willen verkondigen 
al kent? Zou het niet handiger zijn om op zoek te gaan naar andersoortige 
gelegenheden die meer opleveren als het je om naamsbekendheid te doen is?

Mvg,

Hans de Vries

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.