Date: prev next · Thread: first prev next last


Niet te karig zijn. Als je twijfelt, de mensen toch opnemen. Wij als LO-gebruikers zijn tenslotte trots en dankbaar op een kerngroep die ons zo goed helpt met een kwaliteitsproduct dat we dagelijks gebruiken en gratis is bovendien.

Op 14-2-2012 22:23, Cor Nouws schreef:
Rob Snelders wrote (14-02-12 21:48)

hmm, weet je iemand die ik ben vergeten en die ook moet worden genoemd,
bedankt? Mail dat dan ajb.

Jijzelf..

Ja natuurlijk. Dank je wel :-)

Maar er zijn op onze bughunt sessie van nog meer mensen geweest. Henk van der Burg , ... ?

groetjes,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.