Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Ik heb momenteel een drukvoorbereider in huis (zoon Wouter). Laat je even weten waar ik deze schets kan vinden?

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo

Op 16/01/2012 12:06, Cor Nouws schreef:
beste mensen,

Er is een 'schetsontwerp' voor een opdruk voor een LibreOffice t-Shirt. Voor op de komende FOSDEM bijvoorbeeld.

Is er onder jullie iemand die van zo'n schets een bruikbaar ontwerp voor de drukker kan maken, danwel via via ... ?

Veel dank!


-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4753 - datum van uitgifte: 01/19/12
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.