Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen,

H.C. van der Burg wrote (23-12-11 03:37)

Ik heb de vertaling van de gebruikersinterface 3.5.x doorgelopen en waar
binnen mijn vermogen vertaald. Naast een aantal suggesties die door mij
zijn gedaan, kan ik met de overige items geen kant op.

Veel dank ook van mijn kant Henk! Super wat er allemaal is gedaan.
En natuurlijk ook Freek die met veel ervaring altijd goede raad weet.

En de anderen die de eerste stapjes in de vertaling hebben gezet. Hoe beviel dat, mensen? Was er door te komen?

Ik hoop dat anderen zich over het laatste stukje kunnen ontfermen of dat
zij mij of anderen verder op weg kunnen helpen.

Tussen Kerst en Oud&Nieuw ga ik er zelf doorlopen.
Ook twee daagjes bug-hunten, oliebollen ... gezellige tijd ;-)

Veel groet & gelukkig Kerstfeest allen,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.