Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Kees,

Kees Kriek wrote (09-11-11 07:23)

Ik ben altijd bereid om te helpen met vertalen/corrigeren.

:-)

Als het maar niet morgen af hoeft ;-))

Nee hoor, vanmiddag :-\
Heb niet alles bij kunnen houden de laatste dagen en internationaal zijn ze er ook pas gisteren mee gestart. Maar de ieuwe versie wordt vandaag vrij gegeven. En ik moet eerst nog wat anders doen, dus zie wel of het lukt over een uur ofzo ..

Zeg maar wat ik voor je kan doen.

Mocht je toevallig over ca. een uur een beetje kunnen nakijken, dan is dat zeer welkom!

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.