Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote (16-10-11 08:49)

Ziet er goed uit je blog.

Dank je!

Jammer dat ik niet in de gelegenheid ben conferenties bij te wonen.
Maar wie weet later.........

Wel, volgend jaar nieuwe kans hè. Waar weten we nog niet.
Gisteren srpak ik wat Plone-ntwikkelaars en die denken er over om in 2012 de wereldwijde Plone-conferentie naar Arnhem te halen. Dus waarom wij niet ooit voor LibreOffice ? (Hmm, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik bij OpenOffice.org altijd wat gereserveerd was voor het doen van zo'n aanbod. Weet uit ervaring namelijk heel goed wat het behelst, en ook hoeveel tijd er al in andere taken zit ;-) Maar wie weet!)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.