Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek,

Op donderdag 13 oktober 2011, om 8:10 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] Het einde van 
OpenOffice.org ?".

Is dit het begin van het einde van OpenOffice.org ?
KK>  
KK> Daar kan het wel eens op uitdraaien lijkt me.
KK> Des te meer reden om Libre Office breder te promoten.
En dat was mijn gedachte achter het versturen van het genoemde
bericht.
Wanneer LibreOffice nu als opvolger van OpenOffice.org wordt
gepresenteerd c.q. in de markt wordt gezet zullen veel gebruikers (ook
bedrijven) niet ongenegen zijn om over te stappen naar LibreOffice.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.