Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik print nog maar heel weinig (het meeste kan ik volledig digitaal doen)
en weet dus niet sinds wanneer ik met dit gedrag zit.

Ik heb het nu opgelost door een nieuwe printer aan te maken en daar naar
toe te printen. Nu komt er in ieder geval een normale tekst uit.

Onlangs heb ik in Firefox naar een pdf-bestand geprint.
Kan het zo zijn dat informatie over die printopdracht in CUPS in een
tijdelijk bestand opgeslagen wordt, dat die info ten onrechte
vastgehouden wordt en dat het dus niet om een Libreoffice- maar om een
CUPS-probleem gaat? Iets anders kan ik in ieder geval niet verzinnen.

Ben

Op 31-08-11 16:46, Luc Castermans schreef:
het lijkt me dat er steeds een PDF bestand naar de printer gestuurd wordt,
aangezien het bestand met %PDF begint. Was het een plaatje gezien de
digitale tekens?
Nee, een gewoon tekstbestand.


zit dit bestand vast in een printer-spooler?
Nee

Misschien helpt het installeren van 3.4.1 al; of is de 2.4.1 een tikfout.
Klopt :-)

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.