Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Ik ken de emailadressen van de mensen persoonlijk niet, dus als jij ze kan mailen graag.

M.V.G.
Rob Snelders

On 10-08-11 22:32, Cor Nouws wrote:
Hoi Rob,

Rob Snelders wrote (30-07-11 11:07)

Ik heb een wiki-pagina gemaakt voor de LibreOffice-dag in Eindhoven.
http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_11-09-10

Dank je!

Iedereen die wil komen graag inschrijven op de wiki-pagina. Dan kunnen
we een beetje kijken hoeveel mensen er komen!

Ik sta er bij ... is nog niet zo druk ;-)

Van de vorige bijeenkomsten weet ik me te herinneren dat veel mensen
vooral reageerden op directe mail en slecht op berichten met de mail-lijst.
Rare gewoonte voor developers ;-)
Zal ik de mensen eens mailen, wil jij het doen?

Het is denk ik het leukste om ook OO.o-mensen uit te nodigen. Cor: Kan
jij naar hen een mailtje sturen?

Ja ... maar iemand anders mag ook ..

veel groetn,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.