Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi allen,

Ter voorbereiding van 28 mei:

   - We vragen iedereen (niet verplicht, maar wel heel leuk...) om iets voor
   te bereiden om kort te vertellen. Dat kan zijn over documentatie, over
   testen, of over een paar leuke uitbreidingen die je in LibreOffice bent
   tegen gekomen. Of kort iets over je eigen betrokkenheid, interesse voor het
   programma en het project.


Stuur mij svp van te voren één dia met je foto, naam, + info die je wilt
delen.
Ik zal alle dia's verzamelen, zodat we die makkelijk kunnen delen.
(beamer?!)
Een ieder kan zich dan vlot voorstellen aan de hand van de dia.

groetjes

Luc
Op 22 mei 2011 23:23 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Beste allen,

Het is al weer bijna 28 mei :-) Cool!

Ik heb wat meer info op de wiki gezet.
 http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_11-05-28
Is dat alles duidelijk?


En uhhh, zijn jullie allen aangemeld bij discuss@nl.libreoffice.org ??

Dat discussieert natuurlijk wel makkelijker, over evt. voorbereidingen,
ideeën om aan te werken die dag.

Uitziend naar e.e.a....

vr.groeten,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.