Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Henk,

Bedankt voor je mail. Ondertussen ben ik weer thuis. Ik heb de mailing 
lijstdiscuss in kopie gezet zodat ook andere kunnen meelezen/denken.


________________________________
From: H.C. van der Burg <h.vdburg@hccnet.nl>
To: Leo Moons <leo2moons@yahoo.co.uk>
Sent: Wed, 18 May, 2011 9:02:04
Subject: Re: LibO Gidsen

 Hallo Leo,


Bedankt. Nee, hoor het is zeker niet te veel werk. Door de   vertalingen door 
te lopen kom ik weer beter in de nieuwe versies.
Zoals ik je reeds in een andere mail had aangegeven, is Calc   momenteel ook 
reeds vertaald, die stuur ik je hierbij.

Ik geef je in een aparte mail wel feedback op hoofdstuk 5, zodra ik het gelezen 
heb.

In de Engelse handleidingen staan ook een aantal woorden als   
trefwoordenregister opgenomen. Ik weet niet of die ook in de   Nederlandse 
versie moeten worden overgenomen?

Lijkt niet zo dringend: het is ook een hele klus. Met de zoekfunctie, kan nu 
ook in een PDF bestand, kom je vaak al een heel eind. 


Verder ben ik er nog niet uit op welke wijze ik "Figure" in de   afbeeldingen 
gewijzigd krijg in "Figuur". Andere mogelijkheid is om   overal waar "Figure" 
staat om te werken naar "Afbeelding".

Mijn voorkeur gaat naar Afbeelding, was ook zo in de OOo gidsen.
Via Extra > Opties > LibreOfficeWriter > Automatische bijschriften, kan je een 
aantal aanpassingen/instellingen doen, waaronder bovenstaand. Deze tip heb ik 
gevonden door te zoeken in de Writer Gids van OOo 3. 


Verder viel mij in een snelle blik op jouw Writer document dat jij   in de 
afscheiding tussen menu-onderdelen het teken ">" gebruikt   terwijl in de 
Engelse handleiding een klein liggend pijltje wordt   gebruikt van het 
lettertype Liberation Mono. Ik weet niet wat de   voorkeur heeft.

Eerst had ik ook de pijltjes gebruikt, maar onlangs las ik in de mailinglijst 
van ODFAuthors dat men toch terug overschakelt naar ">" en zelf was ik ook niet 
gelukkig met de pijltjes.

Wil jij verder even aangeven waarmee ik door zou moeten gaan, want   oefenen 
is leuk, maar het wordt tijd dat de Nederlandstalige   vertalingen van de 
grond komen.
Verder neem ik aan dat er een documentatie-site is waarvoor ik   geautoriseerd 
moet worden of is deze nog niet van de grond.

Zoals hieronder opgegeven kan je aan de slag met Hoofdstukken 9, 10, 11, 12, 14 
en 15 van de Inleidende Gids. Hoofdstuk 16 doe ik momenteel zelf.
De site www.ODFAuthors.org is de plaats van de actie. Op deze website worden 
zowel de gidsen voor OOo als LibO ondergebracht. Je schrijft dan ook best in op 
de mailing lijst door een mailtje te sturen aan: 
authors-subscribe@documentation.openoffice.org Een mailtje aan 
authors@documentation.openoffice.org met een klein woordje uitleg over je zelf 
en je gewenste gebruikers-id (liefst in het Engels, kan iedereen meelezen ), dan 
geef ik je snel de gebruikersrechten en kan je als auteur het grootste deel van 
de site bezoeken, waaronder teksten down- en uploaden.
Eén van mijn volgende puntjes op mijn "te doen" lijstje is de NL sectie van de 
site uptodtae brengen. Uiteraard zijn alle ideeën en feedback welkom.
Ik stel voor dat we discussie over de gidsen via de mailing lijst 
discuss@nl.libreoffice.org voeren. Wanneer er meer verkeer op de lijst komt, 
kunnen we steeds een eigen docu-lijst aanvragen bij LIbreOffice. Het lijkt me 
niet zo aangewezen om dit op de Authors lijst te doen, gezien we toch best in 
het NL communiceren en de Authors Engelstalig is.

Ik hoor het wel weer.
Ik ook.

Groetjes, Henk.

Vriendelijke groeten,

Leo

Op   18-5-2011 7:49, Leo Moons schreef: 
Hallo Henk,

Bedankt voor je mail. Ik heb Starten met Writer reeds herwerkt, ik hoop dat we      
niet te veel dubbel werk gedaan hebben. Ik voeg mijn versie      bij 
(zonder eerste blz, inhoudstafel en aangepaste schermafbeeldingen), alsook de 
verschillende versies van      Starten met Draw. 

Hoofdstukken 9, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 staan ook nog op het      
programma. 


Vriendelijke groeten,

Leo

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.