Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Mijn bijlagen werden gestript :-(
Ik had nochtans een ODF bestandje gemaakt.
Cor (ik zond ze in kopie naar jou) kan jij deze bestanden ergens posten, zodat ieder, die dat wil, de bestanden kan bekijken/downloaden?

Hartelijk dank
Vriendelijke groeten

Leo

Op 4/05/2011 0:01, Leo Moons schreef:
Hallo allemaal,

Nu we een groepje enthousiastelingen hebben bijeen gebracht om de gebruikersgidsen te vertalen/herwerken, willen we nadenken/discussiƫren over onze lay-out.
Groen is uiteraard onze hoofdkleur.
Voor onze schermafbeeldingen, wil ik graag bijgaand voorstellen.
Ik werk zelf onder Windows XP en heb geen idee of hetzelfde realiseerbaar is onder Linux en Mac. Kan iemand dat nakijken en berichten? Voor het gebruik van kleuren verwijs ik naar de Wiki: http://wiki.documentfoundation.org/Marketing/Branding Verder gebruiken we het sjabloon, zoals opgemaakt door onze Engelstalige collega's van ODFAuthors.

Hebben jullie bedenkingen, vragen, opmerkingen, dan hoor ik het graag.

Hartelijk dank
Vriendelijke groeten


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.