Date: prev next · Thread: first prev next last


Op dinsdag 3 mei 2011 14:52:04 schreef Cor Nouws:

Als iemand kan vertellen wat de relatie is tussen pootle teksten en de
werkelijke gebruikersinterface of help, zou ons op weg kunnen helpen.

Hopelijk helpt dit een beetje, alhoewel ik misschien meer vragen opwierp
dan antwoorden formuleerde. ;-)

En dat doet maar, zonder blikken of blozen ;-) Nee, gekheid Leo, samen
hardop nadenken moet gewoon.

Ik denk, als niemand hier spoedig met een reactie komt, dat we (...)
gewoon even op de internaltionale l10n lijst moeten vragen.

vr. groetn,
Cor

Ik zie dit voor het eerst, sta kennelijk niet op de lijst waarop dit is 
begonnen.

Ik heb gezien dat er problemen zijn met wat er nu in pootle staat met de nl 
vertalingen, maar heb geen tijd om er naar te kijken. Waarschijnlijk pas in de 
tweede helft van mei.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.