Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 21-01-11 10:46, Cor Nouws schreef:
Beste mensen,

Gisteren in de rc 4 van LibreOffice 3.3.0 aangekondigd.
http://www.libreoffice.org/download/

Er is in de structuur van de pakketten nogal wat veranderd de afgelopen maanden: HelpFiles zijn apart te downloaden (of de Help wordt op het www geopend). Windows heeft een meer-talige installer en nog zo wat dingen. Dit om server-capaciteit beter te benutten.

Op de pagina staat ook een linkje naar informatie over functies e.d.

Benieuwd naar jullie bevindingen.

De update op mijn Debian Squeeze verliep vlekkeloos.

Een eerder door mij aangemeldde bug 32133
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=32133
is opgelost. Nu heb ik ook meteen het bug-proces doorlopen. Lekker snel!
En dat moet zo zijn.

Luc

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.