Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 23 december 2010 20:49 heeft Luc Castermans
<luc.castermans@gmail.com> het volgende geschreven:
Op 23-12-10 10:36, Cor Nouws schreef:

Beste gebruikers,

The Document Foundation is verheugd de tweede release kandidaat van
LibreOffice 3.3 aan te kunnen kondigen.
Deze release bevat veel verbeteringen en bugfixes, en ook een aanzienlijke
verkleining van het Windows installatiebestand.

Wees er, zoals gewoonlijk, op verdacht dat het beta-software is. Niettemin
vragen we je om er mee te spelen en werken.


In de Linux AMD64 bit missen language packs. Ik denk dat meer dan de helft
is weggevallen. Zowel bij de DEB´s als bij de RPM´s is dit het geval.  Ook
NL mist dus.

Luc

Werkt prima op mijn Mac, met alle languagepacks beschikbaar zo te zien!

-- 
Guy
using LibO 3.3.0 on a iMac Intel DualCore Snow Leopard
Dodoes can't afford to have headaches

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.