Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Christophe,

Christophe Strobbe wrote (07-12-10 21:21)

Ik weet niet of er al veel volk op deze lijst zit. Naast deze lijst volg
ik ook discuss@documentfoundation.org en accessibility@libreoffice.org.

Ik ben ook benieuwd - maar ook met enkelen zijn al goede gesprekken mogelijk ;-)

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van enkele uitbreidingen voor
OpenOffice.org en LibreOffice, namelijk odt2daisy
<http://odt2daisy.sf.net/> en odt2braille <http://odt2braille.sf.net/>
en een derde die waarschijnlijk begin 2011 beschikbaar gesteld zal worden.

Ah, interessant. had er al eens van gelezen.
Interessant je (u - voor Vlaanderen) in ons midden te hebben; iemand met kennis van zaken :-)

Vr. groet,
Cor Nouws

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://nl.libreoffice.org/lists/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.