Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


(Wiadomość po polsku jest niżej).
On 21/05/2012 at 21:19, qetu <justqetu@gmail.com> wrote:

Hi everyone, I am making presentation to school and I have some problems. I
want to put many text boxes along equal vertical line. Also I use template
from internet and there were dots: http://i46.tinypic.com/2lcbmzm.png So
how can I remove them from only one slide?

Perhaps these dots are in master slide. Go to View → Master → Slide Master.
You will see that all your slides have disappeared. Don't panic. You have 
enabled slide master view, which let's you modify templates for styles. You 
want to add new template (the same way as you add new slides) and copy all 
graphics from existing one into new one. You have to do it one-by-one though, 
as ctrl+a and ctrl+c will not work, unfortunately. In your new template you 
don't want these dots, so don't copy them. When you finish, click View → 
Normal. Then click on that one slide with right mouse button and select "Slide 
Design" - in new window you will select master slide without dots.

That's the "proper" way to do these things. In fact, you can simply create new 
rectangle shape without lines and with color of your slide background and 
cover these dots with that shape - dots will still be here, but they won't be 
visible.

Also please note that you are free to send your message in few languages (as I 
did), but basic language of this mailing list is English and you are required 
to use it. This way if someone from other country will have similar question, 
he or she may find that thread and understand it.

Message in Polish follows.
-------

Zapewne te kropki pochodzą z wzorca slajdu. Kliknij Widok → Wzorzec → Wzorzec 
slajdu. Twoje dotychczasowe slajdy znikną, ale nie przejmuj się tym. Jesteś 
teraz w widoku wzorca slajdów (nazwa chyba mówi sama za siebie?). Dodaj nowy 
wzorzec (tak samo jak dodaje się nowe slajdy) i przekopiuj na niego wszystkie 
grafiki z poprzedniego wzorca. Niestety ctrl+a, ctrl+c nie zadziała, musisz 
kopiować je pojedynczo. Oczywiście powinieneś pominąć te kropki, których nie 
chcesz. Jak już skończysz, kliknij Widok → Normalne, wybierz slajd na którym 
nie chcesz kropek, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz 
„Projekt slajdu”. W nowym okienku wybierz projekt bez kropek.

To „poprawny” sposób żeby osiągnąć ten efekt. W rzeczywistości możesz do 
slajdu dodać nowy element z menu kształtów podstawowych. Ustaw, żeby nie miał 
żadnych linii i żeby jego kolor był taki sam jak kolor tła slajdu. Następnie 
przykryj nim te kropki. One nadal tam będą, ale przykryte, a przez to 
niewidoczne.

Pozwoliłem sobie napisać tę wiadomość w dwóch językach, ale miej na uwadze, że 
podstawowym językiem na tej grupie jest angielski. Jeżeli więc będziesz 
odpowiadał, koniecznie napisz swoją wiadomość po angielsku, ewentualnie 
dodając polskie tłumaczenie. Dzięki temu jeżeli ktokolwiek na świecie będzie 
miał podobne pytanie, będzie mógł znaleźć ten wątek i zrozumieć, co jest w nim 
napisane.
-- 
Best regards
Mirosław Zalewski

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.