Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (18-11-12 12:44)

I'll make sure you'll get on in Dutch.

So here it is:

 = = = = Dutch = =

Dank je vriendelijk voor je e-mail en je belangstelling voor LibreOffice.

Door de toenemende belangstelling voor het vrije office-pakket krijgen we elke dag veel verzoeken voor ondersteuning. Helaas kunnen we niet op ieder bericht persoonlijk reageren - onze betrokkenheid in het project is vrijwillig en gebeurt in eigen tijd.

Gelukkig zijn er in de gemeenschap een aantal mailing-lijsten om gebruikers te ondersteunen. Een overzicht daarvan vind je op http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/mailinglijsten/

We verzoeken je vriendelijk om daar te kijken en je vraag naar de passende mailing-lijst te zenden. Via de mailing-lijst zullen er vrijwel zeker mensen reageren en proberen je te helpen met details van je vraag.--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to projects+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/projects/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.