[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [gl-users] instalei version en galego da paxina pero esta en castelan


É probábel que teñas que configurar o galego como lingua da interface, no
primeiro arranque despois da instalación.


2013/4/21 Anton Meixome <meixome@certima.net>

> 2013/4/20 sara ramirez <s.ramirez.abal@gmail.com>
>
> > hola, instalei libre office version galego desde o link:
> > https://gl.libreoffice.org/descarga/ <
> http://gl.libreoffice.org/descarga/>
> > pero
> > rematado o proceso de instalacion o office esta en castelan.
> >
> > Podesdeme axudar para ter a version libre office en galego?
> >
> > gracias
> >
> >
> Ola Sara,
>
> Case seguro que o problema pode estar precisamente no "proceso" de
> instalación.
> Cando instalas LibreOffice nun windows que está en castelán, o instalador
> toma a directa sen preguntar máis e entende que queres instalalo en
> castelán (xa que o instalador trae os dous e moitos outros).
>
> Par forzalo a que instale o galego ou calquera outro que non coincida co
> idioma do sistema operativo tes un paso que non podes saltar no proceso de
> instalar. Le isto e ségueo
>
>
> http://blog.openoffice.gl/libo-libreoffice/descargar-e-instalar/article/instalar-libreoffice-3-3-en-galego
>
> *É imprescindible escoller a instalación personalizada* para que nos dea
> opción a instalar a versión en galego.
>
>
> E non te esquezas de comentar por aquí como che foi.
>
> Un saúdo,
>
>
> Antón Méixome
>
> > --
> > Correo a users+help@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
> > O arquivo está dispoñible en
> http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
> > As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> > borrar
> >
> >
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a users+help@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>

--
Correo a users+help@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.