[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gl-users] Problemas co dicionario galego


Ola...

Teño un problema co dicionario de galego na versión de LibreOffice 3.6.0.4.
Malia que en Ferramentas,Opcións,Configuración de Idioma está configurado o
noso idioma, e teño marcada a casiña "corrixir mentres escribe", non me
marca ningún tipo de corrección, é como se lle faltara o ficheiro do
dicionario. Sabedes como o podo instalar? Grazas

Saúdos.

--
Imeneo
http://cousasdeimeneo.blogspot.com/
http://twitter.com/cousasdeimeneo

--
Correo a users+help@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Follow-Ups:
Re: [gl-users] Problemas co dicionario galegoXabier Rosas <xrosas@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.