Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Olen suomentanut LibreOfficen käyttöliittymän aina ensimmäisestä julkaistusta versiosta lähtien lähestulkoon yksin, vapaaehtoistyönä. Muiden vastuiden viedessä yhä enemmän aikaa olen nyt päättänyt vähitellen luopua tästä tehtävästä. Version 6.1 käyttöliittymän aion vielä suomentaa kokonaisuudessaan, ja siitä eteenpäin tarkoitukseni on auttaa muita, joita suomentaminen mahdollisesti kiinnostaa.

Mikäli suomennetulle LibreOfficelle vielä koetaan olevan tarvetta jatkossakin, ottakaa minuun yhteyttä joko tämän postituslistan kautta tai halutessanne myös yksityisesti suoraan sähköpostiini. Mietitään yhdessä, miten työ olisi jatkossa parasta organisoida.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.