Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

vaikeuksia Voikon kanssa.

Ubuntu Mate 16.04, asennettuna LibreOffice 5,3,1,2,

Työkalut / asetukset valikosta näkyy, että suomi oletuskielenä ja että
Voikko on asennettu.

Konsolista olen apt-getillä komentanut asentamaan ja sanoo, että uusin
versio on asennettu.

Synaptic näyttää, että kaikki Voikko-paketit on asennetttu.

Mutta ei toimi.

Mitä olen unohtanut?

JusSi
---------------------
Jussi Silvonen
https://uef.academia.edu/JussiSilvonen
https://wiki.uef.fi/display/~jsilvone@uef.fi/Home

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.