Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Tuesday 26 April 2016 18:44:20 Jussi Silvonen wrote:
Kun katson riippuvuuksia Synapticissa, niin saan seuraavan ilmoituksen:

Rikkoo: libvoikko1 (<2.2.-1)
Rikkoo: libvoikko1 (<2.2.-1)
Ristiriidassa: voikko-fi

Harri, osaatko valaista mistä on kyse?

Et ole päivittänyt kaikkia paketteja uusimpiin versioihin. Tuo virheilmoitus 
ei kuitenkaan riitä kertomaan, mitkä paketit ovat päivittämättä, mutta yleensä 
kannattaa päivittää aivan kaikki.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.