Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Viimeiset pari vuotta olen ylläpitänyt LibreOfficen ohjeiden suomennosta 
Riston luovuttua tehtävästä. Koska muita vapaaehtoisia ei ole tällä välin 
tullut mukaan, olen nyt päättänyt luopua tästä tehtävästä voidakseni keskittyä 
paremmin muihin projekteihin.

Versiossa 5.0 ohjeet ovat vielä 100 % suomennettu. Version 5.1 osalta ehdin 
suomentaa noin puolet muuttuneista tai lisätyistä merkkijonoista, ja 
suomennoksen kattavuus on nyt noin 98,5 %. Englanninkielisten ohjeiden parissa 
tehdään nyt poikkeuksellisen aktiivisesti töitä, joten on odotettavissa, että 
tulevissa versioissa suomennettavaa on aikaisempaa enemmän. Arvioni on, että 
työ vaatii vuosittain noin puolen henkilötyökuukauden panoksen.

Pootle on nykyään varsin hyvä työkalu, ja sen tarjoaman käännösmuistin sekä 
osittain automatisoitujen massakorjausten ansiosta "turhaa" käännöstyötä on 
nykyään melko vähän tehtävänä. Suomentajalta ei myöskään vaadita enää 
versionhallinnan tai muiden "koodarin" työkalujen käyttöä. Suuri osa 
suomennettavista teksteistä liittyy Calcin Excel-yhteensopivuuden 
kehittymiseen, käyttöliittymän uudelleenorganisoinnin vaatimiin ohjemuutoksiin 
sekä siihen, että englanninkielisten tekstien sisältöä on kehitetty 
informatiivisemmaksi.

Tällä hetkellä Pootle on poissa käytöstä päivitysten takia, joten 
kiinnostuneet voivat vielä miettiä hetken. Pootle on palaamassa käyttöön 
näillä näkymin perjantaina. Suomentaa voi sekä versiota 5.1 että master-haaraa 
(tuleva 5.2). Kiinnostuneiden kannattaa vastata tähän viestiin tai ottaa 
yhteyttä minuun niin sovitaan, kumpaa kannattaa ryhtyä suomentamaan. Molempia 
ei missään tapauksessa, mutta kummassakin vaihtoehdossa on omat huomioitavat 
asiansa. Olen myös käytettävissä jatkossakin, jos suomentamisessa tarvitaan 
apua.

En aio luopua käyttöliittymän suomentamisesta, eli LibreOfficen käyttöliittymä 
on jatkossakin saatavilla 100 % suomennettuna, aivan kuten se on ollut alusta 
lähtien. Suomennan myös postituslistalle ja lehdistölle menevät tiedotteet 
vanhaan tapaan, eli en kaikkia mutta oleellisimmat kyllä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.