Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Thursday 21 August 2014 13:35:52 Jussi Silvonen wrote:
Yritin päivittää lisäosaa ja sain tällaisen ilmoituksen:

Virhe asennettaessa lisäosaa writer2epub.oxt. Virheilmoitus on: Tuntematon
tallennusvälinetyyppi:
file:///C:/Users/jsilvone/AppData/Local/Temp/122C.tmp_/122D.tmp_/writer2epub
Lisäosaa ei asenneta

Olet mahdollisesti yrittänyt asentaa (joko nyt tai edellisellä kerralla) 
lisäosaa viallisesta tiedostosta. Esimerkiksi siten, että olet aloittanut 
asennuksen ennen kun tiedosto on ehtinyt kokonaan latautua verkosta.

Tällöin olet voinut törmätä bugiin 
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=58923

Suosittelen tekemään niin, että poistat lisäosan kokonaan ja suljet 
LibreOfficen. Sulje myös mahdollinen pikakäynnistyssovellus (tätä ei 
oikeastaan kannattaisi lainkaan nykyään asentaa). Lataa sitten tuo lisäosa 
varmuuden vuoksi verkosta uudelleen ja asenna tuosta uudelleen ladatusta 
tiedostosta. Auttaako tämä ongelmaan?

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.