Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Pääsette katsomaan uutta sivustoa osoitteesta

  http://www.libreoffice.org/?SubsiteID=16

Useimmat linkit eivät vielä toimi ja osa teksteistä on vielä englanniksi. Tämä
on normaalia. Alasivuja pääsee katsomaan siten, että otatte ylälaidan
valikosta haluamanne sivun linkin ja lisäätte sen perään parametrin
?SubsiteID=16 eli aivan kuten tuossa yllä olevassa linkissä suomenkielisen
sivuston etusivulle on tehty.


Kävin katsomassa pari sivua, ja suomennokset näyttää hyvältä. Kiitos
Harri sinulle!

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.