Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 21 August 2013 21:41:29 Harri Pitkänen wrote:
Olen miettinyt, mitä tekisin sivustomme sivulle Lataa -> Muut asennustavat:

Piilotin nyt tämän alasivun julkiselta sivustolta. Tein saman myös alasivuille 
"Kaikki kielet ja järjestelmät" sekä "Testiversioita". Ne olivat jäänteitä 
ajalta, jolloin suomenkielinen lataussivu oli vielä staattinen. Nyt kielen, 
järjestelmän ja version voi valita suoraan varsinaiselta lataussivulta.

Palkissa on nyt selvästi enemmän tyhjää tilaa. Sitä voi tulevaisuudessa ehkä 
hyödyntää johonkin muuhun.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.