Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 17 June 2013, Harri Pitkänen wrote:
Tänä vuonna lomani osui LibreOfficen suomentamisen kannalta harmilliseen
aikaan, enkä ehtinyt aloittaa suomentamista niin aikaisin, että pian
julkaistava 4.1rc1 olisi kunnolla suomennettu. Tällä hetkellä
käyttöliittymän suomentaminen on kuitenkin jo hyvässä vauhdissa. Kolme
neljäsosaa työstä on tehty, ja ellei mitään yllättävää tapahdu,
käyttöliittymän suomennos valmistuu huomisen päivän aikana.

Käyttöliittymä on nyt suomennettu.

Tein yhden koko ohjelmistoa koskevan termimuutoksen. "Digitaalisen 
allekirjoituksen" sijasta käyttöliittymässä käytetään nyt termiä "sähköinen 
allekirjoitus". En usko tämän hämäävän ketään, koska ne harvat jotka tätä 
toimintoa käyttävät, tunnistavat luultavasti molemmat muodot. Sähköinen 
allekirjoitus näyttäisi olevan nykyään tunnetumpi ja saattaa olla helpompi 
ymmärtää niille, jotka vain ihmettelevät, mitä tuo toiminto tekee (mutteivät 
tarvitse sitä itse).

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.