Date: prev next · Thread: first prev next last


Viime keväällä järjestetyltä lokalisointikurssilta kertyi paljon 
korjausehdotuksia LibreOfficen käyttöliittymään ja ohjeisiin. Kaikki 
korjaukset eivät ehtineet mukaan versioon 3.6. Pian julkaistavaan versioon 
3.6.2 on viety edellisten lisäksi yhden opiskelijan korjaukset, jotka koskivat 
Writerin taulukkotoimintoa.

Sain äsken käsiteltyä myös toisen opiskelijan korjaukset Impressin diaefektien 
nimiin, nämä saamme käyttöön versiossa 3.6.3. Näiden jälkeen minulla on 
käsittelemättä vielä kahden opiskelijan tuotoksia.

Myös tänä syksynä Tampereen yliopistossa järjestetään lokalisointikurssi, 
jolle minulta on pyydetty harjoitustyön ohjeita. Nyt alkavalla kurssilla 
haluttiin tutustua oikolukusanaston kehittämiseen, ja tavoitteena on laajentaa 
tai luoda erityissanastoja opiskelijoita kiinnostavilta aloilta.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.