Date: prev next · Thread: first prev next last


Viime joulun aikoihin oli keskusteltiin LibreOffice-keskusteluforumin 
pystyttämisestä. Tuolloin saatiin tehtyä päätös käytettävästä ohjelmistosta, 
mutta pidemmälle asia ei edennyt, koska keskustelualueiden ylläpitäjiksi ei 
löytynyt riittävästi vapaaehtoisia.

Nyt kiinnostus keskusteluforumia kohtaan on jälleen noussut ja 
vapaaehtoisiakin alkaa löytyä. Toivottavasti mukaan saadaan myös 
suomenkielisiä ylläpitäjiä. Suunnittelu tapahtuu website-postituslistalla sekä 
tällä wiki-sivulla:

  https://wiki.documentfoundation.org/Forum-planning


Minusta suomenkielisten keskustelualueiden kanssa kannattaisi edetä niin, että 
joku suomen kieltä osaava menisi mukaan tuohon projektiin lisäämällä nimensä 
tuonne Wiki-sivulle sopivaan kohtaan. Ja tietenkin myös konkreettisesti 
osallistuu website-listalla keskustelualueiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Kun kyseinen henkilö on saanut riittävästi kokemusta englanninkielisiltä 
keskustelualueilta, hän pystyy paremmin arvoimaan, onko suomenkielisen alueen 
perustaminen järkevää, ja milloin se kannattaa tehdä.

Tietenkin näitä vapaaehtoisia voisi mielellään olla enemmänkin kuin yksi.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.