Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

ihan salamannopea kokeilu LibO 3.6.0 beta ykkösessä. Tuntuu toimivan,
tunnistaa noita tautologioita ja ottaa paikoin muutenkin kantaa verbien
läsnäoloon. Eli salamatestissä vaikuttaa toimivaan. Laajempi versio
Voikosta, ja winkkari on seiska.

JusSi

18. kesäkuuta 2012 19.28 "Harri Pitkänen" <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

Hei!

Olen paketoinut uudet Voikko-lisäosat Windowsille. Toivoisin, että
ehtisitte hiukan testaamaan ja kertomaan, jos näistä löytyy vikoja:

 http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.3.0.20120618/voikko.oxt
 http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.3.0.20120618/voikko-laaja.oxt

Oleellisimmat muutokset edellisen (tammikuussa julkaistun) version jälkeen:

 * Päivitetty Suomi-malaga versiosta 1.11 versioon 1.12. Päivityksen myötä
  oikolukusanasto on laajentunut mm. sukunimien osalta ja joitakin virheitä
  oikoluvussa on korjattu.
 * Päivitetty libvoikko versiosta 3.4.1 versioon 3.5. Päivityksen myötä mm.
  kieliopin tarkistimeen on tullut uusia tarkistuksia ja oikoluvun väärin
  kirjoitettujen sanojen korjausehdotukset ovat laadukkaampia.


Lupailin Jussille toteuttaa tähän versioon tarkistuksen virheelle "He
keskusteli keskenään", mutta se jäi valitettavasti tekemättä. Sen sijaan
toteutin tarkistuksen, joka löytää ratkesi-verbin toiston Jussin
tammikuussa esittämästä esimerkistä:

"Eri tavoin vammaisten asema ratkesi itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä
ratkesi oppivelvollisuudesta vapauttamisella, ja – sikäli kun koulutusta
ylipäänsä tarjottiin – erillisillä, muusta koululaitoksesta irrallisilla
oppilaitosjärjestelyillä."

Tämä tarkistus ei ole täydellinen, eli kaikkia tätä samaa tyyppiä olevia
virheitä ei eräistä teknisistä syistä johtuen löydetä. Toisaalta virheen
löytyminen ei edellytä, että verbit olisivat samoja. Esimerkiksi tästä
hiukan muokatusta virkkeestä löytyy edelleen virhe:

"Eri tavoin vammaisten asema ratkesi itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä
hoidettiin oppivelvollisuudesta vapauttamisella."

(Jos testaatte näitä, niin jättäkää lainausmerkit pois tekstin ympäriltä.
Lainausmerkkien sisällä Voikko ei vaadi kieliopin noudattamista yhtä
tarkasti kuin muualla tekstissä, ja silloin nämäkin virheet jäävät
havaitsematta.)

Harri


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa
-- 
Jussi Silvonen
http://silvonen.wordpress.com/
http://mosapiha.wordpress.com/
http://silvonen.posterous.com/
http://www.mendeley.com/profiles/jussi-silvonen/
"Free software for free people!"

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.