Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Friday 25 May 2012, Jussi Silvonen wrote:
Tällainen ongelma ilmaantui miniläppäriin (Ubuntu 12.04, uusin jakelun
LibO).
Englannin kielen oikolukupaketti ei asennu, vaikka muiden kielten paketit
asentuvat. Tämä on fataalia duunien kannalta.

Kai tuosta edes tulee joku virheilmoitus? Tällä perusteella en uskalla sanoa 
tästä mitään, mutta kuulostaa kyllä pahasti rikkinäiseltä järjestelmältä, jos 
englannin oikolukupaketti (joka kuitenkin on oletusasennuksessa mukana 
englanninkielisessä versiossa) ei asennu.

Ja sitten toinen ongelma on,
että valikosta ei saa lainkaan valittua kieltä. Valikko avautuu tähän
saakka: Työkalut/Kieli/Valinnalle, mutta sitten sitä valittavaa kieltä ei
enää ilmesty tuohon loppuun.

On siinä varmaan se Lisää-vaihtoehto viimeisenä? Valikossahan näytetään vain 
ohjelman päättelemät todennäköisimmät vaihtoehdot, se oikea ei välttämättä ole 
listalla mukana.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.