Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 22 March 2012, Harri Pitkänen wrote:
LibreOffice 3.4.6 julkaistiin tänään. Päivitin lataussivun, mutta en taida
jaksaa tehdä tästä tiedotetta. On niin paljon muutakin tekemistä, ja tämä
on vanhan julkaisusarjan korjauspäivitys eli ei ehkä kauhean kiinnostava
uutinen muutenkaan.

Tänään julkiseksi tulleen tiedon mukaan 3.4.6 sisältää myös korjauksen 
tietoturvabugiin. Eli päivittäminen versioihin 3.4.6 tai 3.5.1 on 
suositeltavaa. Bugi on tosin vaaraksi lähinnä sellaisille käyttäjille, jotka 
avaavat, tallentavat ja lähettävät eteenpäin asiakirjoja, jotka ovat peräisin 
epäluotettavasta lähteestä. Tällaistahan kannattaa varoa muutoinkin tekemästä. 
Päivitin maininnan viasta tietoturvasivullemme.

Tiedoksenne myös, että bugi koskee myös OpenOffice.orgin julkaistuja versioita 
versiosta 3.0 lähtien. Apache OpenOffice (Incubating) -projektin sivuilta voi 
ladata korjauksen OOo:n uusimpia Windows- ja OS X -asennuspaketteja varten.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.