Date: prev next · Thread: first prev next last


Kiitos Otolle esittäytymisestä ja avusta edellisen tiedotteen kanssa. Oton 
ansiosta saimme tiedotteen jaettua tavallista laajemmalle 
vastaanottajajoukolle, ja tämä tosiaan poiki ihan mukavasti juttuja 
verkkolehtiin ja toivottavasti myös printtimediaan.

Kerron tässä samalla vähän siitä, kuinka tiedotus tässä projektissa toimii. 
Ne, jotka ovat seuranneet tiedotuslistojen sisältöä viimeisen vuoden ajan 
tietävätkin käytännön suunnilleen. Korjatkaa, jos kerron jotain väärin.

TDF:llä on viralliset tiedottajat (neljä henkilöä), joiden yhteystiedot 
löytyvät TDF:n verkkosivuilta. Heillä on oikeus puhua ja tiedottaa TDF:n 
nimissä. LibreOffice-kehitysprojekti on TDF:n projekti, ja toistaiseksi TDF:n 
tiedottajat ovat samalla LibreOffice-projektin tiedottajia. Kesällä kerroin, 
että tähän kaavaillaan muutosta. TDF:n tiedotusvastuu säilynee 
vastuukysymysten takia pienellä piirillä, mutta LibreOfficelle on tulossa 
kansainvälinen tiedottajien verkosto. Tähän verkostoon olisi Suomestakin hyvä 
saada mukaan muutama henkilö. Tehtävä on vastuullinen ja jossain määrin aikaa 
vievä, mutta epäilemättä kiinnostava (ja vinkkinä: näyttäisi hyvältä CV:ssä). 
Toistaiseksi kiinnostuneita ei ole ilmaantunut. Minä ja Otto emme kumpikaan 
tällaista tehtävää ehdi hoitamaan.

Käytännössä siis meillä Suomessa kukaan ei voi tiedottaa LibreOfficen nimissä. 
Väliaikaisratkaisuna suurin osa tiedotteista laaditaan ensisijaisesti 
suomentamalla englanninkielisiä tiedotteita. Kieliprojektien edustajista osa 
(minä mukaan lukien) on kuitenkin mukana postituslistoilla, joilla 
alkuperäiset tiedotteet laaditaan. Tämä mahdollistaa sen, että voimme 
etukäteen varmistua ymmärtävämme tiedotteiden sisällön ja jopa kääntää niitä 
valmiiksi. Näin käännetyt tiedotteet saadaan lähetettyä nopeasti alkuperäisten 
perässä, ja sisältökin on toivottavasti oikein. Näistä tiedotteista 
lehdistölle lisätietoja antavat LibreOfficen tiedottajat, en siis minä tai 
muut tiedotteita kääntävät.

Eräät tiedotteista ovat salaisia englanninkielisen version julkaisuhetkeen 
saakka, ja näiden osalta en voi pyytää apua suomentamiseen ainakaan silloin, 
jos tiedote on saatava lähetettyä nopeasti. Osa taas laaditaan julkisesti, ja 
silloin kuka tahansa voi osallistua suomenkielisen tiedotteen valmisteluun. 
Joskus tiedotteen julkaisulla ei ole kiirettä, eli voimme lähettää 
suomenkielisen vaikkapa pari päivää englanninkielisen version perässä.

Joskus meillä on tiedotettavaa, joka ei ole kansainvälisesti kiinnostavaa. 
Tällöin voimme lähettää tiedotuslistan kautta omia tiedotteita. Nämä 
tiedotteet ovat käytännössä lähettäjänsä henkilökohtaisella vastuulla ja 
lähettäjä edustaa niissä itseään, ei mitään projektia, yhteisöä, järjestöä, 
säätiötä tms. Tällaisia tiedotteita emme ole montaa lähettäneet. Nyt ei tule 
mieleen muita kuin VALO-CD:tä käsitellyt tiedote, ja siinäkin osa sisällöstä 
oli peräisin aikaisemmasta vain englanniksi lähetetystä tiedotteesta.

Tähän liittyen täytyy mainostaa erästä asiaa, jota monikaan ei luultavasti 
tiedä. Tiedotuslistalle announce@fi.libreoffice.org voi nimittäin lähettää 
postia kuka tahansa, en pelkästään minä. Kaikki listalle tulevat viestit 
päätyvät kyllä minulle moderoitavaksi, mutta periaatteessa ei ole mitään 
syytä, mikseivät muutkin saisi listaa käyttää. Jos esimerkiksi joku 
järjestäisi Suomessa LibreOfficeen läheisesti liittyvän tapahtuman, voisi 
tapahtuman järjestäjä hyvinkin tiedottaa asiasta tuon listan kautta. 
Kannattaisi varmaan porukalla miettiä, missä tilanteissa haluamme tämän 
sallia. Miten suhtautuisimme vaikkapa kaupallisiin tai pääsymaksullisiin 
tilaisuuksiin?

Pääsääntöisesti announce-listan tiedotteet kopioidaan myös www-sivuillemme 
tiedoteosioon ja linkitetään etusivulle. Mutta tämäkään ei ole mikään 
orjallisesti noudatettava käytäntö. Tietoturvatiedotteille olen esimerkiksi 
tehnyt oman sivunsa, jolloin ei ole tarpeen laittaa niitä moneen paikkaan, 
ellei kyse ole merkittävästä viasta. Announce-listalla on joka tapauksessa 
myös tavanomainen postituslistan arkisto, jonne kaikki viestit päätyvät. 
Tiedotteiden kopioiminen kahteen paikkaan teettää myös ylimääräistä työtä. 
Kansainvälisellä sivustolla tiedotteet näkyvät blogin kautta, jolloin RSS-
syötteet automatisoivat kotisivun päivityksen ja tiedotearkistokin syntyy 
käytännössä automaattisesti. Blogien käyttöä tiedotuksessa voisi meilläkin 
edistää, jos kirjoittajia olisi tarpeeksi.

Tässä alkaakin olla jo liikaa asiaa yhteen viestiin. Kysykää, jos jotain jäi 
epäselväksi.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.