Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 18 October 2011, Harri Pitkänen wrote:
Tarvitsemme siis Wikiin sivun, jonne listattaisiin LibreOfficesta Suomessa
julkaistuja lehtijuttuja. WWW-etusivu ei ole sama asia, koska siellä näkyy
kerrallaan vain muutama uusin uutinen.

Googlen perusteella näyttää siltä, että poistetun sivun sisältö ei ollutkaan 
pelkästään sitä mitä kuvittelin. En nimittäin itse ehtinyt missään vaiheessa 
nähdä sivun sisältöä. Tiedotteiden tekstejä wikiin ei tosiaan tarvitse 
kopioida, koska ne kyllä löytyvät www-sivuilta. Mutta linkit tiedotteiden 
pohjalta julkaistuihin uutisiin olisi hyvä säilyttää wikissä, ja sellainen 
siellä samalla sivulla piti olla.

Eli taidan tehdä uuden sivun vähän eri nimellä, ja keräillä sinne pelkästään 
nuo linkit. Nyt ymmärrän vähän paremmin sivun poistamisen syyt, mutta silti 
jatkossa olisi hyvä antaa kaikille osapuolille edes mahdollisuus tutustua 
sivuun ennen kuin pyydetään ylläpitäjiä poistamaan se.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.