Date: prev next · Thread: first prev next last


Nyt olisi haussa 2-3 ihmisiä vastaamaan LibreOfficen markkinoinnista Suomessa. 
Tarkempi kuvaus tehtävistä on täällä:

  http://www.mail-archive.com/marketing@global.libreoffice.org/msg03876.html

Toivottavasti tehtävät kiinnostavat. Paljon apua olisi siitäkin, jos löytyy 
kiinnostusta edes osaan tuossa linkitetyssä viestissä mainituista tehtävistä, 
ettei kenenkään tarvitsisi vastata kaikesta yksin.

Itse voin tarjoutua tehtävään suunnilleen siinä laajuudessa, jossa olen sitä 
tähän saakka hoitanut (tiedotteiden kirjoittaminen ja suomentaminen). 
Tiedotteiden kieliasun suhteen olenkin jo saanut apua, mistä olen kiitollinen. 
Mutta edelleen kaikilla osa-alueilla on käyttöä sekä uusille että kokeneille 
vapaaehtoisille.

Vastatkaa tänne suomenkieliselle listalle, niin välitän myöhemmin koosteen 
terveisistänne tuonne marketing-listalle.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.