Date: prev next · Thread: first prev next last


Version 3.4.2 julkaisun yhteydessä tein pari muutosta sivuillemme. 
Lataussivulla siirsin 3.4-sarjan version ensimmäiseksi, koska se on nyt 
suositeltu versio muille paitsi niille, joilla on erityisiä tarpeita käyttää 
3.3-sarjaa.

Usein kysytyistä kysymyksistä poistin kysymyksen "Kumpi kannattaa asentaa, 
LibreOffice vai OpenOffice.org?". Vielä puoli vuotta sitten tähän kysymykseen 
saattoi antaa diplomaattisen ja totuudenmukaisen vastauksen, mutta nyt 
sellainen on vaikeampaa. OOo:n tulevaa kehitystä on mahdotonta ennustaa edes 
lyhyellä aikavälillä, koska projekti on lopetettu ja Apache-OOo:lla ei näytä 
olevan vielä lainkaan suunnitelmaa konkreettisista julkaisuista. En kuitenkaan 
halunnut kirjoittaa tästä sivuillemme, koska se ei olisi ollut mielestäni 
asiallista markkinointia. Tällä hetkellä vain LibreOfficen kehittäjät ovat 
sitoutuneet ohjelmiston julkaisemiseen loppukäyttäjille, joten jos joku 
minulle tuon poistetun kysymyksen uudestaan esittää, vastaus on aika selvä.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.