Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 31 May 2011, Harri Pitkänen wrote:
LibreOffice 3.4 julkaistaan lähipäivinä (mahdollisesti jo keskiviikon tai
torstain aikana).

Julkaisu on takana, ja suomalaiset www-sivut päivitetty. Suomenkielinen 
julkaisutiedotekin on lähetetty, mutta se on näemmä juuttunut jonnekin 
greylisting-suodatukseen ja päätynee perille joskus myöhemmin, en osaa sanoa 
milloin. Toivottavasti kuitenkin lähiaikoina.

Jos havaitsette jotain virheitä tai kiireellistä parannettavaa www-sivuilla, 
ilmoitelkaa tänne listalle. En viikonlopun aikana välttämättä lue omaa 
sähköpostiani, mutta saan tiedon listalle tulevista viesteistä ja pystyn 
tarvittaessa korjailemaan asioita.

Kiitoksia teille, jotka autoitte julkaisussa tavalla tai toisella!

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.