Date: prev next · Thread: first prev next last


En tiedä, kuinka moni on seurannut englanninkielistä tiedotuslistaa ja muita 
postituslistoja. Jottei version 3.4 suurin uudistus menisi ohi, niin 
tiedotetaan siitä täällä suomenkieliselläkin listalla: LibreOfficen julkaisut 
tehdään aika- eikä laatuperusteisesti:

  http://blog.documentfoundation.org/2011/05/13/announcing-a-new-beta-release/

Testauksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse hyväksyä 
julkaistavia versioita (ei näin tarvinnut tehdä 3.3-versiossakaan). Eli 
käytännössä ainoastaan sellainen testaus, joka johtaa bugiraportteihin, on 
hyödyllistä. Meidän pitää pyrkiä siihen, että saamme mahdollisimman paljon 
bugeja raportoitua, erityisesti sellaisista ongelmista, joita ei edellisessä 
vakaassa versiossa ollut. Itse raportoin beta-versiosta yhden bugin ja se 
korjattiin parissa päivässä, eli raportoinnilla todella on vaikutusta.

Tietysti raportointi voi olla hankalaa. Jos Bugzilla hirvittää, niin voidaan 
kokeilla sitä, että lähetetään bugiraportit vaikkapa tälle postituslistalle. 
Oleellista raportissa on se, että siinä on tarkat ohjeet, joilla kuka tahansa 
voi toistaa bugin.

Aikaperusteisen julkaisukäytännön toinen merkittävä vaikutus on se, että uusin 
versio ei enää automaattisesti ole suositeltavin kaikille käyttäjille. Kun 3.4 
julkaistaan, lataussivulla jätetään myös 3.3.2. Käsittääkseni on tarkoitus 
tehdä peräti niin, että 3.3.2 on ensisijainen latausvaihtoehto. Ensisijaiseksi 
latausvaihtoehdoksi 3.4-sarja tulisi vasta versiossa 3.4.1 tai 3.4.2.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.