Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 29 March 2011, REDACTED wrote:
Onko kenelläkään tietoa saahaanko Suomenkielistä LibreOffice Boxia?

Näköjään englanniksi,saksaksi saa nykyään boxia ja kohta ranskaksi ja
espanjaksi.

Kyllä sen varmasti saisi suomeksi jos joku vain ehtii suomentamaan. Minulla ei 
siihen nyt tällä hetkellä riitä aikaa, mutta jos sinä tai joku muu ehtii, niin 
tuonne voi varmaankin ilmoittautua vapaaehtoiseksi.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.