Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 24 March 2011, REDACTED wrote:
Ei näköjään kukaan taida olla kiinnostunu ottamaan ruudunkaappauskuvia
LibreOfficesta 3.3.2 Ubuntusta meidän sivuille, niinkö?

Voin päivittää sen kuvan aloituskeskuksesta, muita luultavasti ei tarvitse 
päivittää. En ole varma ehdinkö tänään, kun olen hitaan nettiyhteyden varassa 
ja asennuspaketin lataaminen hiukan kestää, mutta huomenna viimeistään.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.