Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 22 March 2011, REDACTED wrote:
Aivan 3.3.2 julkaistiin vasta. Harri voisitko sie laittaa tuon lataa
sivun ajantasalle tuoreeseen versioon? Itse olen tien päällä joten ite
en voi sitä tehdä.

Olet hieman etuajassa, kansainvälistä julkaisutiedotetta ei vielä ole 
levitetty :)

Varmaan tiedote ja viesti tästä versiosta annouce-postituslistalle
olisi myös hyvä tehdä eiku vaan? :)

Tiedotteet ja sivuston päivitys ovat jo valmiina odottamassa julkaisua. 
Julkaisen ne sitten kun kansainvälinen tiedote on ensin lähetetty.

Tiedot tulevista julkaisuista tulevat nykyään minulle hiukan etukäteen, joten 
pystyn toivottavasti jatkossakin valmistelemaan nämä etukäteen.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.