Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 09 February 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Ei näitä vientisuodattimia varmaan monikaan käytä, mutta jos sama muutos
on tehty OOo 3.3:eenkin, niin voihan tuo lukumäärä vanhoja käyttäjiä
olla tuhansiakin, joille tulee ylläri päivityksestä (jos kyse ei ole
fi-erikoisuudesta ainoastaan, vaan globaalisti)? Vai olisinko jotenkin
onnistunut väärin asentamaan molemmat ohjelmat?

Käsittääkseni (OOo:n IssueZillan perusteella) nuo eivät varmaan ole koskaan 
kuuluneetkaan perusasennukseen, eli tuskin tässä on muutosta tapahtunut. 
Luulin niiden aluksi olevan, koska itse käytän Debianin LibreOffice-paketteja 
ja niissä nämä suodattimet ovat osa perusasennusta.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.