Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 09 February 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Oli tuo rasti Käytä Java-ajoympäristöä -kohdassa, mutta listassa puuttui
valintamerkki. Ei kuitenkaan näytä muuttuvan tilanne, vaikka sen ylimmän
Sun 1.6.0_23 -rivin napin valitseekin ja sitten uudelleenkäynnistää
ohjelman. Base ja ohjeet vaikuttavat toimivilta, ja eikös niissäkin Java
pyöri?

Jaaha... Onkohan sitten niin, että tuo suodatin ei ole mukana 
oletusasennuksessa Windowsissa. Katsopa asennus uudestaan, oletko valinnut 
komponentin "XSLT-esimerkkisuodattimet"? Semmoinen ilmeisesti tarvitaan.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.