Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 09 February 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Asia etenee pikkuhiljaa, mutta tämä on oikeastaan virheraportti. Mörkö
on syönyt Vista-ympäristössä kyseisen vientivaihtoehdon Epäilin itse
sotkeneeni sen, vaan asennus kaikkien kansioiden poistamisen jälkeenkin
(Roaming/.. ja Program Files/..) aiemmin puretusta LibreOffice 3.3
(4d36e9e0) Installation Files -kansiosta tuotti saman tilanteen:
vientivaihtoehtoja on vain MediaWiki ja PDF.

Jos yhtään lohduttaa, niin OOo 3.3 näytti samoja oireita ennen
poistamistaan. Kun ajattelin, että jos ne kumminkin häiritsevät toisiaan
tms. OOo:n vastaavia käsin poistettavia kansioita en ole poistanut.

XHTML-vienti taisi vaatia Javan, jos oikein muistan. Onhan se sinulla 
asennettuna?

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.