Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 08 February 2011, Risto I. Jääskeläinen wrote:
http://www.ristoi.comli.com/LibOWWW/Svglatausohje.html

Jokunen kysymys:

1) Mitä asioita pitäisi lisätä, mitä poistaa ja mitä korjata tekstistä
ja kuvista (ovat 1000x750 Ubuntusta)?

Näyttää ihan ymmärrettävältä ja hyödylliseltä ohjeelta. En tosin itse 
testannut sitä. Minusta tuon voisi julkaista.

2) Onko jotain helppoa tapaa tuoda edes muotoiltua tekstiä
SS-järjestelmään LibO:sta HTML- tai ODF-muodossa? Muotoilu ja asettelu
itse järjestelmässähän ei ole minua varten suunniteltu.

Luulisin, että tekstin saa tuotua varmimmin tallentamalla sen XHTML-muodossa 
(LibreOfficessa Tiedosto->Vie) ja kopioimalla koodin SilverStripen html-
editorin kautta. Kuvat kannattaa jättää ensivaiheessa pois ja lisätä ne sitten 
jälkikäteen muuten valmiille sivulle.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.