Date: prev next · Thread: first prev next last


Meillä ei vielä ole tietoa LibreOfficen absoluuttisista latausmääristä tai 
suomenkielisten sivujen kävijämääristä. Tällaisia tilastoja on kyllä luvattu 
jossain vaiheessa julkaista.

Suomenkielisillä LibreOfficen ja OOo:n lataussivuilla on kuitenkin lähes 
identtiset linkit Voikko-lisäosan lataamiseksi, ja näiden linkkien 
klikkauksista minulla on tilastotietoa. Helmikuun 1. ja 5. päivän välisenä 
aikana OOo:n lataussivulta tulevien kävijöiden määrä on ollut nelinkertainen 
LibreOfficen lataussivulta tuleviin kävijöihin nähden.

Tällä perusteella voi siis karkeasti arvioida, että OOo:n lataajia on edelleen 
merkittävästi enemmän kuin LibreOfficen lataajia. Toisaalta ne käyttäjät, 
jotka eivät seuraa tietotekniikka-alan uutisia, tuskin ovat LibreOfficesta 
vielä kuulleetkaan. Joten ensimmäiseksi julkaisuksi neljännes OOo:n suosiosta 
on mielestäni varsin hyvä saavutus.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.