Date: prev next · Thread: first prev next last


Επιτρέψτε μου και εμένα να παραθέσω κάποιες σκέψεις, χωρίς όμως απαραίτητα να μπορώ να δώσω και λύση στο αρχικό ερώτημα.

1. Το πρώτο ερώτημα που δημιουργήθηκε και σε μένα μόλις διάβασα το
  μήνυμα, ήταν το αν η παράδοση της εργασίας σε ppt ή pptx είναι
  απαραίτητη. Δηλαδή το θέμα της εργασίας ήταν να δημιουργηθεί μία
  παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint? Οκ, “Καλημέρα Γιάννη... Κουκιά
  σπέρνω!” αλλά είναι η αυτόματη ερώτηση που δημιουργείται σε όποιον
  προσπαθεί να επιμείνει στο ανοιχτό λογισμικό για να κάνει την
  δουλειά του.
  Όπως και να έχει, αν ο έλεγχος της εργασίας από τον
  καθηγητή/καθηγήτρια γίνεται αποκλειστικά με την χρήση του
  PowerPoint, τότε ίσως θα μπορούσε να είναι ευέλικτος/η αρκετά ώστε
  να δεχθεί την παρουσίαση σε .odp. Οι εκδόσεις του MS Office από το
  2010 και μετά υποστηρίζουν εν γένει το ODF [1], το οποίο είναι
  ανοιχτό πρότυπο και λογικά θα έπρεπε να το υποστηρίζουν πλήρως και ορθά.
2. Έχει ήδη προταθεί να γίνει προσπάθεια αποθήκευσης της παρουσίασης ως
  .ppt. Εγώ θα πρότεινα να δοκιμαστεί και η αποθήκευση σε “Office Open
  XML Presentation (.pptx)”. Υποτίθεται ότι το Office Open XML είναι
  το ανοιχτό πρότυπο αρχείων και ISO Standard που αναπτύχθηκε από την
  Microsoft [2]. Οπότε λογικά σε αυτό το πρότυπο μπορεί άνετα να
  γράψει το LO. Την τελευταία φορά πάντως που διάβαζα κάποια πράγματα
  για την εναρμόνιση με το OOXML του LO και του MS Office, σε καλύτερο
  δρόμο βρισκόταν το LO παρά η εφαρμογή της MS! Και πάλι όμως στην
  υλοποίηση του OOXML η MS στις εφαρμογές τις βάζει κάποια κομμάτια
  κλειστού κώδικα δυσκολεύοντας την συμβατότητα με άλλες εφαρμογές.
3. Αναφέρεις πως η θέση των “όσων έχεις τοποθετήσει” αλλάζει. Τι
  αντικείμενα έχει η παρουσίασή σου? Εικόνες, λίστα με bullet points,
  γραμμές κειμένου η καθεμιά σε ξεχωριστό πλαίσιο? Βεβαιώσου ότι ο
  τύπος των αντικειμένων που χρησιμοποιείς και οι κινήσεις που τους
  δίνεις υποστηρίζονται από το PowerPoint.
4. Πως ελέγχεις ότι η θέση των αντικειμένων έχει αλλάξει? Χρησιμοποιείς
  το PowerPoint ή ανοίγεις το ppt/pptx χρησιμοποιώντας το LO Impress?
  Στην όλη διαδικασία της μετατροπής θα πρέπει να έχεις στο νου σου
  ότι τα ppt και pptx file formats είναι κλειστής αρχιτεκτονικής. Την
  δομή δηλαδή που πρέπει να γραφτεί ένα τέτοιο αρχείο την γνωρίζει
  μόνο η Microsoft. Το LO και η κάθε άλλη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα
  χρησιμοποιεί τεχνικές για να “μαντέψει” την δομή αυτών των αρχείων.
  Οπότε όπως και να έχει υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτό να μην πετύχει.
  Μου έχει τύχει πάντως, πολυυύ παλιότερα να αποθηκεύσω .doc μέσα από
  το OO.o (στο οποίο βασίστηκε αρχικά το LO) το οποίο διαβαζόταν ορθά
  από το MS Word αλλά όχι από το ίδιο το OO.o που το δημιούργησε.


[1] https://support.microsoft.com/en-us/office/use-powerpoint-to-open-or-save-a-presentation-in-the-opendocument-presentation-odp-format-94805e84-1b09-4c98-a8b5-0da2a52242a0
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML

On 14/12/20 12:17, Marilena wrote:
Καλημέρα σας, είμαι φοιτήτρια καί χρησιμοποιώ στό Πανεπιστήμιο τό Libre Office. Ομως ένα αρχείο παρουσίασης κατά τή μετατροπή του σέ αντίστοιχο τού Microsoft Office αλλάζει η θέση καί η ταξινόμηση όσων έχω τοποθετήσει. Υπάρχει κάποια λύση στό πρόβλημα αυτό ;  Δέν μπορώ νά παραδώσω τίς εργασίες μου στή σχολή.

Ευχαριστώ πολύ

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.